Общи условия

С разглеждането и/или използването на този уебсайт Вие се съгласявате с условията за ползване на Dom-idea.com

Предмет на Общите условия

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от   Dom-idea.com чрез Сайта. Каталоговата част на  Dom-idea.com е достъпнa за разглеждане от всички. 

Стоки, обект на продажба 

Обект на продажба са Стоките, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя.

Стоките, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество в същия.

Възстановяването на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от наша страна, след като се уверим в нейната цялост! Възстановяването на сумата става по банков път или с наложен платеж в рамките на 7 работни дни от датата на получаване на пратката.

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Стоките от Сайта по реда и условията посочени в него.

Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.

Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.

Права и задължения на Dom-idea.com

Dom-idea.com няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.


Приятно пазаруване с  Dom-idea.com !